Зимски траверс на Олимп

Александар Кирковски и Никола Илиевски направија обид да ги спојат четирите највисоки врвови на планината Олимп (Стефани 29089 masl, Митикас 2918 masl, Скала 2866 masl и Сколио 2911 masl) во еден налет („single push“). Предизвикот е да се тргне од паркингот Горциа 1100 masl. интегрално да се поврзат сите врвови и безбедно да се вратат назад без преспивање.

За тоа како си поминале и дали успеале во намерата погледнете го видеото:


logo-beyond-the-results