„The man with the hammer“

Стравот на сите „endurance“ атлети. Кај трчачите се јавува обично после 30-ти километар, кога нозете се тешки, почнуваат грчеви и имате чуство на тотална исцрпеност. Овој феномен е познат како „The man with the hammer“. Како да се победи? Како да се пролжи понатаму?


beyond-the-results-logo