Аеробна база

Авторите на книгите, „Training for the new Alpinism“ и „Training for the Uphill Athlete“ , Steve House и Scott Johnston во својот подкаст објаснуваат што значи Аеробна база, зошто е потребна за сите што практикуваат „endurance“ спортови, како да препознаете дали имате слаба аеробна база итн.


beyond-the-results-logo